The Boy Scout Shirt – Additional Details

When I wrote the earlier post about Boy Scout Shirts, there were some details I forgot to mention…

Cub Scout Shirt Label

Shirt Construction:

Boy Scout shirts are based on a work shirt design and are specifically made for the organization’s members.  Therefore, each shirt has a label that declares that it is an “Official Youth Shirt” or “Official Men’s Shirt” with the Boy Scout logo & motto “Be Prepared” printed on the right-hand side of the label.  The shirts are almost always a 65% polyester 35% cotton blend for ease of care, although some older shirts have a higher cotton content.

Union Label on a Cub Scout Shirt

All boy scout shirts are union-made in the U.S.A. by the labor organization that was originally called the Amalgamated Clothing Workers of America (ACWA).  The organization also has roots in the formation of the Congress of Industrial Organizations (CIO), which is now part of one of the biggest unions in the US: The AFL-CIO.  In the past, this union has also had the names of TWUA and UNITE. Today, the union that makes the shirts is called United Food and Commercial Workers (UFCW).

Differences in Shirts:

Patches on a Cub Scout Shirt

Cub Scouts is the younger arm of the Boy Scouts of America organization. Its members are usually between the ages of 5 to 10 years old.

Cub Scout shirts are navy in color, but similar in design and decorative patches to those of the Boy Scouts. Older Cub Scout shirts have the patch “Cub Scouts of America” just above one of the chest pockets, while newer shirts have the “Boy Scouts of America” patch.

The older level of the organization is the Boy Scouts, whose members are between the ages of 11 and 18.  Boy Scout shirts are almost always khaki in color and, because of the age and sizes of the members, often come in larger sizes.

Shirt Patches & Badges:

Patches on a Boy Scout Shirt

Every Boy Scout & Cub Scout shirt is different in the number and kind of patches that are attached, based on the achievements of the member.  However, all shirts bear the Boy Scouts of America patch above the right pocket, the American flag on the right sleeve and the council emblem, which is the regional designation, and the unit (or troop) number in red on the left sleeve.

Scoutskjortor – Ytterligare Detaljer

I min tidigare blogpost om scoutskjortor var det några detaljer som jag glömde att nämna…

Skjortans Utformning

Scoutskjortor gjordes speciellt för scouterna och är baserade på en arbetsskjortedesign. Det är därför som varje skjorta har ett märke som säger att det är en “Official Youth Shirt” eller en “Official Men‘s Shirt” med scouternas logo och motto “Var Redo” tryckta på högra sidan av märket. Skjortorna görs nästan alltid av en blandning av 65 % polyester och 35 % bomull vilket gör det lätt att sköta dem. Ibland har dock en del skjortor en högre procent bomull i blandningen.

Boy Scouts Official Placement of Insignia Sheet

Alla scoutskjortor tillverkas av organiserade amerikanska arbetare från den fackförening som från början kallades Amalgamated Clothing Workers of America (ACWA). Denna fackförening var med och bildade Congress of Industrial Organizations (CIO) som idag är del av en av de största fackföreningarna i USA, AFL-CIO. ACWA kom senare att kallas olika namn, inklusive TWUA och UNITE. Idag kallas den fackförening vars medlemmar tillverkar skjortorna United Food and Commerical Workers (UFCW).

Olikheter Mellan Skjortorna

Cub Scouts är de yngsta scouterna i organisationen Boy Scouts of America. Cub Scouts är i regel mellan 5 och 10 år gamla.

Cub Scoutskjortor är blåa i färgen, men har i princip samma design och dekorativa märken som de skjortor som äldre Boy Scouts bär. Gamla Cub Scoutskjortor har märket ”Cub Scouts of America” ovanför en av bröstfickorna medan nyare skjortor har märket ”Boy Scouts of America”.

De äldre scouterna kallas Boy Scouts. De är mellan 11 och 18 år gamla. Deras skjortor har nästan alltid khakifärg och kommer som sig bör också i större storlekar.

Märken På Skjortorna

Varje Boy Scout och Cub Scoutskjorta ser olika ut beroende på antalet märken som sytts på skjortan. Dessa märken är baserade på de bedrifter medlemmen uppnått. Alla skjortor har dock märket Boy Scouts of America över den högra bröstfickan, en amerikansk flagga på den högra ärmen och the rådsemblemet, vilket visar vilken region medlemmen kommer ifrån, och enhets eller truppnumret i rött på den vänstra ärmen.

© Copyright 2010 Americana

Like This!

Add to: Facebook | Digg | Del.icio.us | Stumbleupon | Reddit | Blinklist | Twitter | Technorati | Yahoo Buzz | Newsvine

Leave a comment

Filed under Boy Scout Shirt, Shirts

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s