Category Archives: Abercrombie & Fitch

Abercrombie & Fitch

A&F Moose

Abercrombie & Fitch is a fashionable casual-wear retailer in the United States with over 300 locations.  The brand is synomous with quitessential American youth and has been described as “neo-preppy”.  The company is well-known by the public through their trademark “Casual Luxury” and the “A&F Moose.”  A&F’s most popular items include printed t-shirts and sweatshirts, jeans and casual pants.

Abercrombie & Fitch was founded New York City in 1892 by David Abercrombie as an excursion and sporting goods outfitter.  One of the early regular customers was a lawyer named Ezra Fitch, who later partnered with the founder.  Together in 1904, the two established the company under the name it is known today.

Abercrombie & Fitch Outfitted Charles Lindbergh in 1927

Early well-known customers include President Theodore Roosevelt, Amelia Earhart, Ernest Hemmingway, John Steinbeck and Katherine Hepburn.  The company also outfitted Charles Lindbergh for the first solo non-stop flight across the Atlantic Ocean.  In those days, well-outfitted outdoorsmen were referred to as  “Abercrombie & Fitchermen.”

In 1988, the company was purchased by The Limited, who changed the sporting outfitter’s image to the fashion youth brand as it is known today.

Abercrombie & Fitch

A&F T-Shirt

AF säljer lediga modekläder i USA och har över 300 butiker. Märket är synonymt med typisk amerikansk ungdomsstil och har beskrivits som “neo-preppy”. Märket är känt genom sitt varumärke “Casual Luxury” och “AF Moose”. AF mest populära kläder inkluderar tryckta t-shirts och sweatshirts, jeans och lediga byxor.

Företaget grundades in New York City 1892 av David Abercrombie för att tillverka och sälja utflykts- och sportkläder. En tidig kund var en advokat som hette Ezra Fitch och som senare slog sig ihop med grundaren för att 1904 skapa det företag som existerar idag.

Tidiga välkända kunder inkluderade Theodore Roosevelt, Amelia Earhardt, Ernest Hemingway, John Steinbeck och Katherine Hepburn. Det var företaget som utrustade Charles Lindbergh för hans soloflygning över Atlanten 1927. Välutrustade friluftsmänniskor var vid denna tid kända som “Abercrombie & Fitchermen.”

1988 köptes företaget av The Limited som ändrade företagets profil till det innemärke för ungdomar som vi känner idag.

© Copyright 2010 Americana


Like This!

Add to: Facebook | Digg | Del.icio.us | Stumbleupon | Reddit | Blinklist | Twitter | Technorati | Yahoo Buzz | Newsvine

Leave a comment

Filed under Abercrombie & Fitch, Classic American Brands