Category Archives: Hawaiian & Tiki

Little-Known Details About Hawaiian Shirts

Made in Hawaii Shirts at AMERICANA at Gamla Brogatan 23 in Stockholm

Aloha!  As we’re cruising into the hottest part of the summer, it’s the best time for wearing a Hawaiian shirt in all the glory of the sunshine.

AMERICANA Hawaiian Shirts

The Hawaiian shirts we have at Americana are all Made in Hawaii.  We have real pieces which have details such as coconut or coin buttons.

Coconut Buttons on an AMERICANA Classic Vintage Hawaiian Shirt

The motifs on AMERICNA’s Hawaiian shirts are floral, tropical themes or Tapa.  Tapa design is one of the oldest prints for Hawaiian shirts which originated in Samoa and has a stamped, repeated geometric or stylized floral designs.

AMERICANA's Made in Hawaii Shirts

AMERICANA also has reverse prints, inspired by surfers’ sun-bleached Hawaiian shirts which are commonly worn by locals as business attire because of their muted, low-key patterns.

Reverse Pattern Shirts from AMERICANA Classic Vintage

___________________________________________________________________________Shop authentic Made in Hawaii vintage Aloha shirts at AMERICANA’s store at Gamla Brogatan 23 in Stockholm or via our Online Shop which offers FREE SHIPPING on all orders in Europe!

Leave a comment

Filed under Hawaiian & Tiki, Hawaiian Shirts

The Hawaiian Bowling Shirt

Americana’s Video Blog

Interested in acquiring the Hawaiian Bowling Shirt for your personal collection?

Then come see us at these events.


Share

Share on Facebook

Add to: Facebook | Digg | Del.icio.us | Stumbleupon | Reddit | Blinklist | Twitter | Technorati | Yahoo Buzz | Newsvine

2 Comments

Filed under Bowling Shirt, Hawaiian & Tiki, Hawaiian Shirts, Shirts, Video Blog

The Palaka Shirt

via Palaka: Hawaiian Denim Blog

A Palaka shirt is a woven, cotton checked shirt, usually in blue and white.  It is regarded by native Hawaiians as the authentic patterned shirt of the Hawaiian Islands, more so than the more well-known Hawaiian (or Aloha) shirt.

Palakas were originally adopted by natives from the first European and American settlers to Hawaii in the 1800s.  Traditionally worn by sugar cane and pineapple plantation workers, dockers, and Hawaiian “cowboys” or ranch workers, the twill cotton shirt is suitable for rugged, outdoor work in the tropical Pacific climate.

A Palaka Shirt via AlohaFunWear.com

Palakaskjortor är en vävd rutig bomullsskjorta, vanligtvis i blått och vitt. Den anses av infödda Hawaiibor som den autentiska mönstrade skjortan från Hawaii, till och med mer så an den mer välkända Hawaii (Aloha) skjortan.

Palakas anammades av lokalbefolkningen på Hawaii från de första europeiska och amerikanska bosättarna på Hawaii på 1800-talet. De bars traditionellt av arbetare på socker- och ananasplantager, hamnarbetare och hawaiiskanska cowboys eller rancharbetare. Denna twillbomullsskjorta passar bra för hårt arbete utomhus.

© Copyright 2010 Americana

Hawaiian Cowboy via Palaka: Hawaiian Denim Blog

Palaka Fabric via Palaka: Hawaiian Denim Blog

Further Reading: The Aloha Shirt: Spirit Of The Islands

Like This!

Add to: Facebook | Digg | Del.icio.us | Stumbleupon | Reddit | Blinklist | Twitter | Technorati | Yahoo Buzz | Newsvine

Leave a comment

Filed under Hawaiian & Tiki, Hawaiian Shirts, Palaka Shirt, Shirts

The Hawaiian Shirt

Hawaiian Shirt

Originating in the 1930s, Hawaiian shirts, with their festive paradise image and relaxed fit always seem to lighten the mood of the wearer and liberate the social situation.  Mainlanders and other non-Hawaiians refer to them as Hawaiian shirts, while native Hawaiians call them “Aloha shirts.”

Hawaiian shirts are almost always short sleeve, have an open collar, sometimes with a looped-fastened neck button, and straight hem and should always be worn untucked. One rule of thumb in dating shirts is the longer and wider the collar, the older the shirt.

Hawaiian shirts come in cotton, rayon, polyester, silk, sateen and bark cloth, which is traditionally made from mulberry trees but is more commonly found in textured, dense cotton or cotton-poly blends. Hawaiian shirts can also have special features such as coconut or coin buttons.

The motifs on Hawaiian shirts are usually floral, tropical themes or Tapa, as pictured above.  Tapa originated in Samoa and has a stamped, repeated geometric or stylized floral designs.  Reverse prints, inspired by surfers’ sun-bleached Hawaiian shirts are commonly worn by locals as business attire because of their muted, low-key patterns.

Hawaiiskjortan

Hawaiian Shirt Label

Benämningen Hawaiiskjortor har funnits sedan 1930-talet. De pryds med glada paradismönster och kännetecknas av en ledig form som alltid verkar göra den gladare som har skjortan p.a sig och liva upp den sociala situationen han eller hon befinner sig i. Amerikaner från fastlandet och andra människor som inte kommer från Hawaii kallar dem Hawaiiskjortor medan folk från Hawaii kallar dem Alohaskjortor.

Hawaiiskjortor är nästan alltid kortärmade, med en öppen krage, ibland med en halsknapp fastsatt med ögla och rak fåll. Den ska alltid bäras utanpå byxorna. En tumregel när man tidsdaterar en Hawaiiskjorta ar att ju längre och bredare kragen, ju äldre skjortan.

Hawaiiskjortor tillverkas av bomull, rayon, polyester, siden eller en blandning av bomullssattäng- och barktyg, som traditionellt görs av mullbärsträd men som också återfinns i sammansatta, tjocka bomulls- eller bomullsplyblandningar. Hawaiiskjortor kan också ha speciella särdrag som kokosnöt- eller myntknappar.

Motiven pa Hawaiiskjortor är i regel blommor, tropiska teman eller Tapa som i bilden.  Tapa kommer från Samoa och som är en tryckt, återkommande, geometrisk eller styliserad blomdesign. Tryck som kan bäras ut och in, inspirerade av surfares solblekta Hawaiiskjortor, bärs ofta av folk från Hawaii i mer officiella sammanhang på grund av dessa skjortors mer nedtonade mönster.


Further Reading: The Aloha Shirt: Spirit Of The Islands

© Copyright 2010 Americana

Like This!

Add to: Facebook | Digg | Del.icio.us | Stumbleupon | Reddit | Blinklist | Twitter | Technorati | Yahoo Buzz | Newsvine

4 Comments

Filed under Hawaiian & Tiki, Hawaiian Shirts, Shirts