Category Archives: Palaka Shirt

The Palaka Shirt

via Palaka: Hawaiian Denim Blog

A Palaka shirt is a woven, cotton checked shirt, usually in blue and white.  It is regarded by native Hawaiians as the authentic patterned shirt of the Hawaiian Islands, more so than the more well-known Hawaiian (or Aloha) shirt.

Palakas were originally adopted by natives from the first European and American settlers to Hawaii in the 1800s.  Traditionally worn by sugar cane and pineapple plantation workers, dockers, and Hawaiian “cowboys” or ranch workers, the twill cotton shirt is suitable for rugged, outdoor work in the tropical Pacific climate.

A Palaka Shirt via AlohaFunWear.com

Palakaskjortor är en vävd rutig bomullsskjorta, vanligtvis i blått och vitt. Den anses av infödda Hawaiibor som den autentiska mönstrade skjortan från Hawaii, till och med mer så an den mer välkända Hawaii (Aloha) skjortan.

Palakas anammades av lokalbefolkningen på Hawaii från de första europeiska och amerikanska bosättarna på Hawaii på 1800-talet. De bars traditionellt av arbetare på socker- och ananasplantager, hamnarbetare och hawaiiskanska cowboys eller rancharbetare. Denna twillbomullsskjorta passar bra för hårt arbete utomhus.

© Copyright 2010 Americana

Hawaiian Cowboy via Palaka: Hawaiian Denim Blog

Palaka Fabric via Palaka: Hawaiian Denim Blog

Further Reading: The Aloha Shirt: Spirit Of The Islands

Like This!

Add to: Facebook | Digg | Del.icio.us | Stumbleupon | Reddit | Blinklist | Twitter | Technorati | Yahoo Buzz | Newsvine

Leave a comment

Filed under Hawaiian & Tiki, Hawaiian Shirts, Palaka Shirt, Shirts